Evaluace a analýzy

Realizace evaluací strategií, programů a projektů je klíčovou oblastí zájmu týmu kanceláře Praha. Za dobu své existence se naše společnost vyprofilovala do jedné z nejúspěšnějších evaluačních společností v České republice. Silnou doménou je oblast intervencí financovaných z ESF.

Pro podrobnější informace k evaluacím HOPE-E.S. navštivte naše specializované stránky na adrese www.evaluace.eu.

Témata evaluací, na která se specializujeme:

 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Vzdělávání
 • Trh práce a zaměstnanost
 • Adaptabilita zaměstnanců
 • Sociální integrace
 • Věda a výzkum
 • Rovnost mužů a žen
 • Veřejná správa

Pomáháme zefektivnit realizaci programů v programovém období 2007-2013:

 • našimi klienty byly a jsou řídící orgány sektorových operačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra
 • prováděli jsme evaluace poloviny regionálních operačních programů včetně Integrovaného operačního programu a obou programů Magistrátu hl. m. Prahy
 • podíleli jsme se na evaluacích přínosů intervencí i evaluacích procesních na národní úrovni (zejména pro Národní orgán pro koordinaci na MMR)

Jsme výrazně zapojeni do přípravy nového programového období 2014-2020:

 • zpracováváme ex-ante evaluaci Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 mezi EK a ČR
 • zpracováváme ex-ante evaluace všech ESF programů (OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Praha – pól růstu ČR) i programu EFRR (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)
 • podílíme se na přípravě metodických dokumentů pro kvalitnější nastavení implementačního systému v novém období

Měli jsme možnost zpracovávat široké spektrum všech typů evaluací:

 • ex-ante evaluace
 • průběžné evaluace
 • výsledkové a dopadové evaluace
 • hodnocení nastavení implementačních systémů
 • hodnocení nastavení monitoringu
 • evaluace dílčích částí programů
 • ex-post evaluace

Přehled realizovaných analytických a evaluačních studií naleznete v sekci Reference.

  Aktuality

  Další aktuality