Strategie a řízení ve veřejné správě (Smart administration)

Přehled zkušeností a referencí v oblasti strategie a řízení ve veřejné správě (smart administration).

  Dokončené reference

  • Vytvoření Strategie vzdělávání na období 2011 – 2016 postavené na principech učící se organizace a její evaluace

   Tvorba Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011 – 2016, která zahrnuje analýzu současného stavu oblasti vzdělávání včetně návrhu optimalizace personálních procesů úřadu v oblasti vzdělávání, se zaměřením na procesy, které jdou napříč celou organizací a jsou rozhodující pro rozvoj lidských zdrojů, dále návrh harmonogramu a návrh systému monitorování realizace a evaluačních opatření. Po vytvoření Strategie bude provedena její evaluace.
   Zadavatel:   Statutární město Brno      Termín:   03/2011 - 08/2012
  • Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů Krajského úřadu Středočeského kraje

   Zavedení strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů Krajského úřadu na základě rozsáhlé analýzy stávající personální strategie, komplexní nastavení personální strategie a z ní vycházející personální politiky reflektující moderní trendy personálního řízení a rozvoje lidských zdrojů v současné veřejné správě a odpovídajícím potřebám Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK).
   Zadavatel:   Středočeský kraj      Termín:   02/2011 - 07/2012
  • Zajištění nastavení systému rozvoje lidských zdrojů ÚOHS

   Realizace pilotních vzdělávacích kurzů, které probíhají jak formou prezenční, tak e-learningovou, s cílem nastavení systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců v oblasti manažerského a personálního řízení a rozvoje. Zakázka zahrnuje i sestavení a implementaci plánu vzdělávání zaměstnanců ÚOHS.
   Zadavatel:   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže      Termín:   2011 - 2012
  Stránka 1 z 3
  1 2 3

  Aktuality

  Další aktuality