Vzdělávání a coaching

Společným rysem aktivit divize je snaha o přenos zkušeností a know-how na zákazníka.

V rámci této filosofie jsme se stali v roce 2003 akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT, od roku 2006 jsme také akreditovanou vzdělávací institucí MVČR dle zákona 312/2002 Sb.

Filosofie přenosu know-how umožňuje opustit zavedený systém poradenství „udělej a jdi“. Námi realizované poradenské projekty jsou ve vybraných případech realizovány jako koučinkové aktivity, kde pracovníci zákazníka přímo spolupracují na výstupu, který je i společně finalizován. Tak dochází k přímému transferu znalostí, dovedností a zkušeností, které pak zaměstnanci klienta dále nesou a rozvíjejí s naší poradenskou podporou.

Vzdělávací projekty:

Proces vzdělávání chápeme jako automatickou součást celé politiky rozvoje lidských zdrojů instituce. Jsme připraveni poskytnout klientovi následující vějíř aktivit:

 • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců
 • Vytvoření vzdělávacího plánu a systému jeho řízení
 • Realizace a organizace ad hoc seminářů na specializovaná témata v oblasti programového a projektového řízení, měkkých dovedností a dalších oblastí
 • Realizace expertních vstupů, přednášek v rámci konferencí, setkání, sympozií , apod.
 • Tvorba a řízení systémů vzdělávání realizované na projektové bázi pro konkrétního zákazníka
 • Tvorba a řízení e-learningových  a blended-learningových kurzů na bázi LMS systému Moodle, případně nasazení kurzů na LMS klienta.
 • Posilování zkušenostní složky zaměstnanců – organizace a odborné zajišťování studijních cest, pracovních seminářů apod.
 • Facilitace manažerských setkání, diskusí  - např. v rámci řízení metod kvality (CAF, EFQM apod.)

Realizace výše uvedených aktivit je podporována týmem druhé divize společnosti, který zajišťuje profesionální konferenční a tlumočnický servis včetně akcí simultánně tlumočených za použití IR technologie. Viz www.jazykovyservis.cz.

Zkušenosti a reference ve výše uvedených oblastech naleznete v sekci Reference.

  Aktuality

  Další aktuality