O nás

Divize EUservis.cz je součástí společnosti HOPE–E.S., která je dynamickou expertní a vzdělávací organizací založenou v Brně v roce 1997. Od svého založení se společnost orientuje na konzultační, koučinkovou a expertní činnost v oblasti realizace veřejných výdajových programů a projektů. Na tomto poli jsou realizovány projekty strategického a projektového poradenství, vývoje projektových záměrů, zpracování analýza a specifických typů dokumentací k projektům SF EU, projekty socioekonomických evaluací ad.Experti divize EUservis.cz mají několikaleté přímé zkušenosti se systémem hodnocení, pracovali jako hodnotitelé, členové hodnotitelských komisí a členové výběrových komisí v opatřeních OP RLZ 1.1, 2.1, 2.3., 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 a 4.2. Svými zkušenostmi tak pokrývají významnou část předkládaných a hodnocených projektů, prakticky se orientují  v systémech a procesech hodnocení a výběru projektů a disponují přímými zkušenostmi s procesy přímo v cílových regionech.

Společným rysem aktivit divize je snaha o přenos zkušeností a know-how na zákazníka. Poradenské projekty jsou vybraných případech realizovány jako koučinkové aktivity, kde pracovníci zákazníka přímo spolupracují na výstupu, který je i společně finalizován. Tak dochází k přímému transferu znalostí, dovedností a zkušeností. V roce 2003 společnost získala akreditaci MŠMT, od roku 2006 je také akreditovanou vzdělávací institucí MVČR.
Od roku 2004 se členové týmu plně zapojili do procesu implementace operačních programů SF EU jak na programové, tak na projektové úrovni.

Tým EUservis.cz ve výše uvedené problematice poskytuje expertní a konzultační služby, podílí se na přípravě a zvyšování kompetencí pracovníků všech úrovní – od příjemců přes pracovníky implementačních struktur až po hodnotitele projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Divize spolupracuje v národním i mezinárodním měřítku při budování sítí a platforem pro sdílení know-how.
Pro různé klienty divize a její pracovníci zajišťují vývoj projektových záměrů do operačních programů SF EU (IOP, OP LZZ, OP VK, ROP JV, programy přeshraniční spolupráce, ad.)

  • NÁŠ TÝM

    Jádro expertního týmu je budováno s důrazem na dostatečné zkušenosti expertů, kteří se problematice systematicky věnují delší dobu. Týmy pro jednotlivé projekty a aktivity jsou sestavovány jak z interních expertů, tak ve spolupráci s partnerskými a spolupracujícími organizacemi na základě předchozí ověřené spolupráce.
  • Certifikace a členství

  • Získané akreditace

  • Odkazy

  • Aktuality

Aktuality

Další aktuality