Vzdělávání a coaching

Přehled zkušeností a referencí v oblasti vzdělávání a coaching.

  Právě realizujeme

  • Vytvoření e-learningového portálu a poskytnutí dalších navazujících služeb souvisejících s tvorbou vzdělávacích aktivit k ESF EU

   Předmětem plnění je zajistit vývoj a spolupráci při zprovoznění vzdělávacích aktivit v e-learningovém prostředí, následné testování, aktualizace e-learningových studijních návodů a opor, jakož i zajištění tutorské činnosti pro jednotlivé kurzy.
   Zadavatel:   Ministerstvo vnitra ČR      Termín:   2012
  • Dodavatel prezenčního vzdělávání úředníků v souladu se zákonem č. 312/2002Sb., v pl. znění a vzdělávacích opor pro následnou elearningovou podobu jednotlivých kurzů

   Předmětem plnění je realizace vzdělávacích kurzů pro vedoucí zaměstnance městského úřadu v oblastech manažerského vzdělávání a komunikačních a prezentačních dovedností prezenční a e-learningovou formou.
   Zadavatel:   Město Benešov      Termín:   2012
  • Vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí členů cílové skupiny pro efektivní zavedení BSC

   Předmětem zakázky je příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu zaměstnanců KÚSK v obecných kompetencích pro zavedení BSC a příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro interní trenéry (Train the Trainer koncept).
   Zadavatel:   Krajský úřad Středočeského kraje      Termín:   2012
  • Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí - zajištění vzdělávacích kurzů

   Předmětem plnění je realizace vzdělávacích kurzů pro vedoucí zaměstnance městského úřadu v oblastech manažerského vzdělávání, řízení a rozvoje lidských zdrojů a komunikačních a prezentačních dovedností.
   Zadavatel:   Velké Meziříčí      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Realizace vzdělávacích kurzů – soft skills, manažerské dovednosti, evropské záležitosti, odborné semináře

   Komplexní organizace a zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti soft skills, manažerských dovedností, evropských záležitostí a odborných seminářů, včetně zajištění webového portálu pro registraci, správu, vyhodnocování a reportování vzdělávacích služeb účastníků vzdělávání.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2010 - 2011
  • Realizace vzdělávacího semináře s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů

   Realizace a komplexní zajištění pracovní semináře s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010, který je spolufinancován z ROP Střední Morava, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.
   Zadavatel:   Olomoucký kraj      Termín:   2010
  • Přenos know-how a dobré praxe řízení regionálního operačního programu pro regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod jako implementační agenturu

   Realizace analýzy, komparace, návrhu a realizace vzdělávacích programů a zahraničních odborných stáží, nástrojů pro posílení administrativní kapacity pro pracovníky implementačních struktur ROP JV (dodávka pro DHV, spol s r.o.).
   Zadavatel:   Úřad regionální rady Jihovýchod      Termín:   2007 - 2008
  Stránka 1 z 3
  1 2 3

  Aktuality

  Další aktuality