Získané akreditace

 • Aktuální legislativa pro zastupitele obcí a krajů
 • Asertivní komunikace, duševní hygiena pro řadové pracovníky
 • Asertivní komunikace, řešení konfliktů (2 dny)
 • Asertivní komunikace, řešení konfliktů (2 dny)
 • Efektivní písemný projev, stylistika (e-learningový kurz)
 • Efektivní vedení a řízení, delegování, rozhodování, vedení porad
 • Etika a etický kodex úředníka - manažerská etika
 • Etiketa úředníka veřejné správy, základy společenského chování
 • Finanční plánování a řízení (2 dny)
 • Finanční plánování a řízení (2 dny)
 • Fungování veřejné správy
 • Jednání s problémovým klientem
 • Klíčové kompetence a analýza vzdělávacích potřeb
 • Komunikační a prezentační dovednosti (2 dny)
 • Komunikační a prezentační dovednosti (2 dny)
 • Komunikační dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Lektorské a prezentační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Metody řízení ve veřejné správě
 • Metody řízení ve veřejné správě
 • Moderní metody řízení ve veřejné správě
 • Moderní metody řízení ve veřejné správě -jednodenní
 • Obtížná komunikace pro řadové zaměstnance
 • Obtížná komunikace pro vedení úřadu a vedoucí pracovníky
 • Personalistika - e-learningový kurz
 • Personalistika - e-learningový kurz
 • Plánování lidských zdrojů
 • Plánování, strategické plánování a řízení, BSC pro vedoucí zaměstnance
 • Pravidla úspěšné komunikace pro řadové zaměstnance
 • Pravidla úspěšné komunikace pro vedení úřadu a vedoucí pracovníky
 • Prezentační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Prezentační dovednosti (2 dny)
 • Prezentační dovednosti (2 dny)
 • Projektové řízení I. - nástroje a metody plánování projektu
 • Projektové řízení II. - nástroje a techniky řízení projektu
 • Rozvoj komunikačních dovedností I.
 • Rozvoj komunikačních dovedností II.
 • Rozvoj osobnosti (1 den))
 • Rozvoj osobnosti (2 dny)
 • Rozvoj osobnosti (2 dny)
 • Řešení konfliktních situací - jednodenní
 • Řízení lidských zdrojů - jednodenní
 • Řízení lidských zdrojů - jednodenní
 • Sestavení tréninku a tvorba rozvojového plánu
 • Slovo jako klíč k srdci aneb efektivní komunikace
 • Správní řád 1
 • Správní řád 1
 • Strategické řízení
 • Strategické řízení ve veřejné správě
 • Stres a jeho zvládání
 • Účetnictví 1
 • Účetnictví 1
 • Vedení týmu
 • Veřejné zakázky (1 den)
 • Veřejné zakázky (1 den)
 • Veřejný projev, prezentační dovednosti pro vedení úřadu a vedoucí pracovníky
 • Zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb. (po novele) - 2 dny
 • Zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb. (po novele) - 2 dny
 • Základní metodické znalosti k lektorské práci
 • Základy managementu a marketingu ve veřejné správě
 • Zvládání stresu, syndrom vyhoření a duševní hygiena v životě úředníka
 • Zvládání stresu, syndrom vyhoření a duševní hygiena v životě úředníka

  Aktuality

  Další aktuality