Projektové poradenství

Přehled zkušeností a referencí v oblasti projektového poradenství.

  Dokončené reference

  • Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů

   Dopracování metodického a technického nastavení monitoringu věcného pokroku strukturální intervence u všech operačních programů a NSRR; vytvoření obecně platné metodické příručky pro zařazování indikátorů do Národního číselníku; vytvoření finální verze NČI, která bude metodicky závazná pro vyhodnocování věcného pokroku. Spolupráce v rámci konsorcia řešitelů DHV/HOPE-E.S./Regio partner.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2008 - 2009
  • Zpracování či revize vybraných kapitol a příloh operačního manuálu VaVpI a projektové řízení zpracování operačního manuálu

   Zpracování kapitol Operačního manuálu OP VaVpI MŠMT, úpravy dokumentace a nastavení implementační dokumentace programu (v konsorciu s SPF Group, v.o.s.).
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2008
  • 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 - 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace): Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP

   Projekt financovaný z technické pomoci RPS, jehož cílem bylo připravit metodiku tvorby komunikačních plánů operačních programů pro období 2007-2013 včetně analýzy KAP, komparativní analýzy a návrhu KAP RPS pro období 2007 – 2013 (dodávka pro EURION, o.s.).
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2006
  Stránka 1 z 4
  1 2 3 4

  Aktuality

  Další aktuality