Projektové poradenství

Příprava, realizace, administrace, ukončení i následná udržitelnosti projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů klade vysoké nároky na provázanost všech fází projektového cyklu.

Naší ambicí je prostřednictvím poradenství, asistence a coachingu maximálně přispět k úspěšnému průběhu všech životních fází projektu, a to od stádia sestavování projektového týmu a vzniku projektového námětu až po ukončení projektu a splnění všech povinností nositele projektu vyplývajících z nároků financujících programů na udržitelnost.

Naším cílem je co nejvíce zmenšit prostor nejistoty, se kterým se všichni nositelé projektů díky složitosti programů setkávají a v nejbližších letech setkávat budou.

Poradenství pro připravované a běžící projekty může obsahovat např. následující služby:

 • příprava projektového záměru,

 • zavedení systému projektového řízení,

 • sestavení projektového týmu,

 • konzultace a asistence při přípravě projektové žádosti,

 • konzultace, asistence či zpracování studie proveditelnosti a ekonomických analýz projektů,

 • konzultace a asistence při realizaci projektu,

 • konzultace a asistence při administraci projektu, zpracování monitorovacích zpráv a hlášení,

 • konzultace a asistence při posuzování a prokazování způsobilosti výdajů projektů,

 • konzultace a asistence při uzavírání projektu,

 • konzultace a asistence při průběžných i závěrečných kontrolách projektů,

 • konzultace a asistence při dodržování pravidel udržitelnosti po ukončení spolufinancování projektu z veřejných prostředků,

 • ad hoc a tematické konzultace.

Služby projektového poradenství poskytujeme pouze dlouhodobým klientům.

Přehled vybraných realizovaných aktivit v oblasti projektového poradenství naleznete v sekci Reference.

  Aktuality

  Další aktuality