NÁŠ TÝM

Jádro expertního týmu je budováno s důrazem na dostatečné zkušenosti expertů, kteří se problematice systematicky věnují delší dobu. Týmy pro jednotlivé projekty a aktivity jsou sestavovány jak z interních expertů, tak ve spolupráci s partnerskými a spolupracujícími organizacemi na základě předchozí ověřené spolupráce.

PARTNEři

Petr Volek Ing. Petr VOLEK, phd.

E-mail: volek(at)euservis.cz
Hlavní metodik, vedoucí projektů, lektor a konzultant. Odborným zájmem je oblast veřejných výdajových programů a strategií, realizace a posuzování projektů. Přednášející na PEF MZLU v Brně. Expert na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů, oblast strategického a projektového plánování a řízení, technickou pomoc a podporu absorpční kapacity.

O - ČB (2)

Ing. Jan ŠILD

E-mail: sild(at)euservis.cz
Expert pro realizaci projektů technické pomoci v oblasti komunikačních strategií, monitoringu a evaluace veřejných výdajových programů. Vedoucí projektů, lektor a konzultant.

 

RNDr. Martina HARTLOVÁ

E-mail: hartlova(at)euservis.cz
Expertka pro oblast regionálního rozvoje se zaměřením na strukturální fondy, expertka na problematiku technické pomoci, monitoringu a evaluací.

 

tým expertů euservis.cz

pracoviště brno

O - ČB (14)MGR. BC. MICHAL BAJER

E-mail: bajer(at)euservis.cz
Junior expert v oblasti přípravy a hodnocení neinvestičních projektů se zaměřením na zpracování analýz a realizaci terénních šetření. Podílí se na přípravě a realizaci projektů mezinárodní, meziregionální a přeshraniční spolupráce.

 

O - ČB (5)

Ing. Miroslav PALA

E-mail: pala(at)euservis.cz
Expert v oblasti mezinárodních projektů a projektů meziregionální a územní spolupráce, expert v oblasti vzdělávání a technické pomoci programů, senior konzultant.

 

Sylva Talpová

ING. SYLVA TALPOVÁ

E-mail: talpova(at)euservis.cz
Konzultantka, podílí se mj. na řízení decentralizované kanceláře Centrope CZ, poskytuje organizační a odbornou podporu projektovému týmu Centrope Capacity.

 

foto_nevlozeno

BC. HANA HOZOVÁ

E-mail: hozova(at)euservis.cz
Manažerka vzdělávání divize EUservis.cz, koordinace vzdělávacích kurzů, příprava žádostí o akreditace/reakreditace vzdělávacích programů dle směrnic MŠMT a MPSV.

 

foto_nevlozenoMGR. PAVEL LORENC

E-mail: lorenc(at)euservis.cz
Administrátor a koordinátor vzdělávacích projektů divize EUservis.cz. Koordinátor projektu a zkoušek odborné způsobilosti Exams.cz. Podpora vývoje a správy e-learningu.

 

O - ČB (13)PETR ŠIPKA

E-mail: sipka(at)euservis.cz
Junior expert v oblasti administrativní podpory expertů divize EUservis.cz, zkušenosti s terénním šetřením a vyhodnocením výstupů z terénního šetření.

 

PRACOVIŠTE PRAHA

O - ČB (6)MGR. MATĚJ MAREŠ

E-mail: mares(at)euservis.cz
Senior consultant. An expert on monitoring, indicators and management processes of projects financed from the EU SF. Years of experience with evaluations, project financial management.

 

O - ČB (8)RNDR. Marie ŠTEFÁNKOVÁ

E-mail: stefankova(at)euservis.cz
Manažerka vzdělávání divize EUservis.cz. Koordinátorka projektu a zkoušek odborné způsobilosti Exams.cz. Vedoucí kanceláře Praha.

 

Klára ŠustrováMGR. KLÁRA ŠUSTROVÁ

E-mail: sustrova(at)euservis.cz
Konzultantka v oblasti evaluací veřejných výdajových programů, především programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Podílí se na realizaci projektů technické pomoci, především zpracováním analýz či realizací terénních šetření.

 

 

CIO

O - ČB (9)

ING. Jan Wohlgemuth

E-mail:  wohlgemuth(at)euservis.cz
Vývoj a správa informačních systémů. Specializace na IS pro výuku a řízení zkoušek. Certifikovaný administrátor LMS systému Moodle.

 

VEDOUCÍ KANCELÁŘE

O - ČB (10)JINDŘIŠKA SMOLOVÁ

Kontaktní osoba pro objednávky, externí komunikaci a zajištění organizačních aktivit.

Tel:    +420 549 210 381

Fax:   +420 549 210 395

GSM: +420 774 412 768
E-mail: smolova(at)euservis.cz

    Aktuality

    Další aktuality