Vzdělávání a coaching

Přehled zkušeností a referencí v oblasti vzdělávání a coaching.

  Právě realizujeme

  • Vytvoření e-learningového portálu a poskytnutí dalších navazujících služeb souvisejících s tvorbou vzdělávacích aktivit k ESF EU

   Předmětem plnění je zajistit vývoj a spolupráci při zprovoznění vzdělávacích aktivit v e-learningovém prostředí, následné testování, aktualizace e-learningových studijních návodů a opor, jakož i zajištění tutorské činnosti pro jednotlivé kurzy.
   Zadavatel:   Ministerstvo vnitra ČR      Termín:   2012
  • Dodavatel prezenčního vzdělávání úředníků v souladu se zákonem č. 312/2002Sb., v pl. znění a vzdělávacích opor pro následnou elearningovou podobu jednotlivých kurzů

   Předmětem plnění je realizace vzdělávacích kurzů pro vedoucí zaměstnance městského úřadu v oblastech manažerského vzdělávání a komunikačních a prezentačních dovedností prezenční a e-learningovou formou.
   Zadavatel:   Město Benešov      Termín:   2012
  • Vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí členů cílové skupiny pro efektivní zavedení BSC

   Předmětem zakázky je příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu zaměstnanců KÚSK v obecných kompetencích pro zavedení BSC a příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacích modulů pro interní trenéry (Train the Trainer koncept).
   Zadavatel:   Krajský úřad Středočeského kraje      Termín:   2012
  • Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí - zajištění vzdělávacích kurzů

   Předmětem plnění je realizace vzdělávacích kurzů pro vedoucí zaměstnance městského úřadu v oblastech manažerského vzdělávání, řízení a rozvoje lidských zdrojů a komunikačních a prezentačních dovedností.
   Zadavatel:   Velké Meziříčí      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Příprava projektů spolufinancovaných z EU

   Příprava, návrh a realizace vzdělávacího programu pro pracovníky Ministerstva vnitra ČR a zřizovaných organizací v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z EU pro zvyšování absorpční a administrativní kapacity
   Zadavatel:   Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze      Termín:   2007 - 2010
  • Pilotní semináře MVČR

   realizace pilotních seminářů pro pracovníky Ministerstva vnitra ČR a zřizovaných organizací (HZS, PČR) v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z EU - specializace "Studie proveditelnosti" a "Projektové řízení"
   Zadavatel:   Ministerstvo vnitra ČR      Termín:   září - listopad 2007
  • Vzdělávací seminář a stáž pro zástupce regionálních orgánů - projekt Partnerství pro rozvoj kraje

   organizace a odborné zajištění specializovaného semináře se zahraniční studijní cestou pro zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje a obcí Olomouckého kraje. Orientace na přenos zkušeností od rakouských partnerů s realizací projektů spolufinancovaných v rámci programů Interreg IIIa, Cíle 1 a 2 období 2000-6.
   Zadavatel:   Olomoucký kraj      Termín:   říjen 2007
  Stránka 3 z 3
  1 2 3

  Aktuality

  Další aktuality