Strategie a řízení ve veřejné správě (Smart administration)

Přehled zkušeností a referencí v oblasti strategie a řízení ve veřejné správě (smart administration).

  Dokončené reference

  • Metodická asistence při zpracování SWOT analýzy MMB

   Vyhodnocení zpracované SWOT analýzy v rámci projektu CAF MMB a její následná úprava pomocí koučingu a poradenské činnosti. Realizace setkání pracovních skupin, koučing a preferenční analýza pro potřeby seřazení jednotlivých faktorů SWOT analýzy dle významnosti vnímané pracovní skupinou.
   Zadavatel:   Magistrát města Brna      Termín:   2008
  • Projektová absorpční kapacita Statutárního města Brna – Územní rozvoj a inovace z hlediska čerpání prostředků z EU

   Realizace projektu pro posílení absorpční kapacity projektů realizovaných na územní města Brna v rámci projektu podpory absorpční kapacity SROP 3.3 v Jihomoravském kraji.
   Zadavatel:   Magistrát města Brna      Termín:   2006 - 2007
  • Zpracování Programu bezpečnostního výzkumu a vývoje realizovaného veřejnou soutěží

   Program bezpečnostního výzkumu realizovaný veřejnou soutěží - dílčí technická pomoc, tvorba vlastního programu v návaznosti na Meziresortní koncepci bezpečnostního výzkumu a vývoje.
   Zadavatel:   Ministerstvo vnitra ČR      Termín:   2008
  Stránka 3 z 3
  1 2 3

  Aktuality

  Další aktuality