Strategie a řízení ve veřejné správě (Smart administration)

Přehled zkušeností a referencí v oblasti strategie a řízení ve veřejné správě (smart administration).

  Dokončené reference

  • Nastavení systému vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ Kyjov

   Nastavení sytému vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ Kyjov prostřednictvím realizace pilotních vzdělávacích kurzů, které probíhají jak formou prezenční, tak e-learningovou v oblastech manažerských dovedností, komunikačních dovednosti, rozvoje osobnosti, základů managementu a marketingu ve VS, strategického řízení ve VS, metod řízení ve VS a personalistice s cílem reálné aplikace získaných dovedností do práce účastníků a tím reálně zajistit vyšší kvalitu řízení Městského Úřadu Kyjov.
   Zadavatel:   Město Kyjov      Termín:   2011 - 2012
  • Tvorba vzdělávacích plánů pro členy cílové skupiny

   Předmětem plnění je tvorba vzdělávacích plánů pro uživatele BSC, tj. zpracování dvou návazné vzdělávací plány pro oblasti vzdělávání v oblasti obecných kompetencí pro zavedení BSC, resp. pro vzdělávání v oblasti specifických kompetencí pro efektivní využívání IT nástrojů BSC. Dalším okruhem plnění je tvorba vzdělávacích plánů pro modul Train the Trainer (interní školitelé), kdy bude zpracována metodika vytvoření a udržení týmu interních lektorů a jejich management.
   Zadavatel:   Středočeský kraj      Termín:   2011 - 2012
  • Technická asistence při vývoji projektových námětů pro oblast podpory "Efektivní veřejná správa" ve Středočeském kraji

   Konzultační podpora založená na koučingovém přístupu při vývoji projektových námětů pro oblast neinvestičních aktivit podporovaných v rámci strategie Smart Administration z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.2 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků.
   Zadavatel:   Středočeský kraj      Termín:   2009
  Stránka 2 z 3
  1 2 3

  Aktuality

  Další aktuality