1. průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR

  23. 1. 2017 | Na začátku roku 2017 probíhá v divizi EUservis.cz další fáze zakázky „1. průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR“.

  Hlavním cílem evaluace je posouzení rozvojových potřeb regionu hl. m. Prahy a zhodnocení relevance jednotlivých specifických cílů, dále posouzení věcného a finančního pokroku OP na úrovni specifických cílů, a součástí evaluace je také posouzení procesu implementace OP a posouzení celkového řízení programu.

  Evaluace pražského operačního programu je realizována od konce listopadu 2016 a v rámci projektu již byla zpracována a schválena Vstupní zpráva a 1. Průběžná zpráva k dílčímu úkolu 2. V současné době je finalizována 2. Průběžná zpráva ke zbývajícím dílčím úkolům a výstupem další fáze evaluace budou dvě Závěrečné zprávy (dle dílčích úkolů). Zakázka by měla být ukončena ke 30. 4. 2017.

  Dále průběžně probíhají práce na dalších evaluacích, na jejichž zpracování se divize EUservis.cz podílí. Patří mezi ně Strategická evaluace OPZ – relevance, 1. průběžná evaluace OP Praha - pól růstu ČR, Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství, Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020 a Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

  Aktuality

  Další aktuality