Dokončena realizace projektu

    1. 7. 2010 | V červnu 2010 byla dokončena realizace projektu "Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání". Cílem projektu bylo zpracování komplexní koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců SFŽP ČR na období 2010 - 2014. Analýza proběhla formou šetření o vzdělávání s využitím základních nástrojů - desk research (analýza dokumentace), dotazníkové šetření a polostrukturované manažerské rozhovory.

    Analýza byla zaměřena na zjištění současného stavu a potřebnosti vzdělávání na SFŽP ČR. V rámci analýzy byla provedena i tzv. GAP analýza, která konkrétněji nastavila prioritní oblasti vzdělávání pro zaměstnance SFŽP ČR na období 2010 - 2014. Dvouměsíční realizace projektu byla úspěšně zakončena prezentací a předáním Závěrečné zprávy.

    Aktuality

    Další aktuality