Dokončení evaluace ROP JV

  24. 6. 2016 | Společnost HOPE GROUP dokončila zakázku „Evaluace komunikačních aktivit a evaluace výsledků Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod“.

  Evaluace Regionálního operačního programu Jihovýchod, kterou zpracovávala společnost HOPE GROUP, měla dvě části: evaluace výsledků programu a evaluace komunikačních aktivit.

  Evaluace výsledků se zaměřila na analýzu výsledků ROP JV prostřednictvím dostupných dat o dosaženém finančním a věcném pokroku a provedených eCBA realizovaných projektů. Zároveň bylo vybráno 12 projektů, rozložených do všech věcných oblastí podpory, kde byly realizovány detailní případové studie. Na těchto studiích byly ověřovány výsledné efekty těchto projektů (které byly vykazované v rámci monitorovacích indikátorů a uvedené v eCBA analýze). K ověření výsledných efektů byly využity modely teorie změny. Evaluace pracovala převážně s daty generovanými ke konci března 2016.

  Součástí zakázky byla také evaluace komunikačních aktivit, jejímž cílem bylo posoudit efektivitu realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Jihovýchod v období 2011 až 2015.

  Aktuality

  Další aktuality