Hodnocení dosavadního pokroku OPŽP

  26. 9. 2016 | Spolupráce na projektu „Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020“.

  Evaluační tým divize EUservis.cz společnosti HOPE GROUP se bude v následujících měsících podílet na zpracování zakázky „Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020“.

  Cílem této evaluace je ověření relevancí nastavené strategie Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a zhodnocení dosavadního plnění specifických cílů programu. Evaluace se specificky zaměřuje na vyhodnocení souladu OPŽP s relevantními strategickými dokumenty, vyhodnocení intervenční logiky, relevance priorit a cílů programu. Obsahem projektu je také vyhodnocení efektivnosti, účinnosti a účelnosti poskytované podpory, vyhodnocení nastavení indikátorů, výzev, řízení rizik a vyhodnocení nastavení územní dimenze, integrovaných nástrojů a synergických a komplementárních vazeb.

  Spolupráce na zakázce bude probíhat průběžně do konce roku 2017.

  Aktuality

  Další aktuality