HOPE napomohlo k zavedení projektového řízení na KÚSK

    21. 7. 2016 | Společnost HOPE GROUP v červenci dokončila projekt, který měl za cíl nastavit zásady pro zavedení projektového řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje.

    Hlavním výstupem zakázky byla vypracovaná směrnice„Projektové řízení projektů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací“. Hlavní zásady projektové činnosti pak byly vymezeny v rámci doplňkových dokumentů.

    K samotné směrnici byly vypracovány manuály procesů (pro projekty příspěvkových organizací a pro projekty KÚSK). Zakázka obsahovala zpracování koncepčního rámce pro všechny procesy (řídící, hlavní a vedlejší) v rámci projektového řízení a vytvořen byl také organizační rámec, který obsahoval graficky i textově zpracovaný návrh postavení projektové kanceláře v rámci organizační struktury KÚSK.

    Aktuality

    Další aktuality