Jsme spolutvůrci integrovaných strategií regionů

    5. 5. 2014 | Podílíme se na zpracování Integrovaných strategií a pomáháme tak rozvíjet územní princip kohezní politiky EU! Zpracováváme strategie Brněnské metropolitní oblasti a také Pražské metropolitní oblasti pro využití nástroje ITI v programech 2014+.

    Jako partneři konsorcia se podílíme na zpracování „Integrované strategie rozvoje (ISR) Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“, a současně jsme zpracovatelé ISR Pražské metropolitní oblasti. Hlavními výstupy zakázek budou zpracované integrované strategie, které jsou podmínkou uplatnění nástroje ITI v operačních programech 2014+. Přidaná hodnota nástroje ITI spočívá v tom, že umožňuje financovat projekty z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů, přináší synergický efekt a umožňuje realizaci sady projektů s komplementárními účinky.

    Aktuality

    Další aktuality