Komplexní projekt MMR

    15. 8. 2010 | První zakázka roku 2010 byla úspěšně dokončena. Jednalo se o rozsáhlý projekt MMR, jehož cílem byla "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 2013".

    Ve tříměsíčním období realizace projektu (březen - červen 2010) proběhlo zhodnocení systému hodnocení a výběru projektů v programech NSRR a následná optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 2013 v ČR. Byla identifkována slabá místa hodnocení se zaměřením na zhodnocení faktorů (výběrová kritéria, proces hodnocení a výběru projektů, hodnotitelé projektových žádostí) ovlivňujících výběr projektů v operačních programech a návržena konkrétní doporučení a zlepšení pro zkvalitnění procesu hodnocení projektových žádostí a výběru příslušných projektů.

    Aktuality

    Další aktuality