Projekt CLIL, Projekt BL

  3. 1. 2014 | Divizi EUservis společnosti HOPE se podařilo získat podporu z OPVK pro nový vzdělávací projekt pro lektory dalšího vzdělávání v Jihomravském kraji - CLIL (CZ.1.07/3.2.04/05.0035)

   

  logo_opvk

  Nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

  CLIL (CZ.1.07/3.2.04/05.0035)

  Projekt je zaměřen na zvýšení nabídky dalšího vzdělávání a posílení lektorské kapacity v Jihomoravském kraji v oblasti výuky cizích jazyků.
  Cílem projektu je posílit kompetence lektorů dalšího vzdělávání v aplikaci výukové metody CLIL (Content Language Integrated Learning) ve výuce jazyků a vytvoření základního balíku vzdělávacích programů pro následné využití v dalším vzdělávání v Jihomoravském kraji.

  Metoda CLIL představuje obsahově a jazykově integrované učení, které má za cíl integrovat cizí jazyky a nejazyková (odborná) témata. CLIL podporuje integraci jednotlivých oborů a průřezových témat spojených s gramotností a dovednostmi potřebnými k osvojení si cizího jazyka. Klíčovým přínosem CLILu je rozvoj kognitivních dovedností účastníků vzdělávání a fakt, že nutí žáky přemýšlet v cizím jazyce.

  • Do konce projektu (květen 2015) bude postupně zrealizováno 6 následujících seminářů:
  • Aplikace metodiky CLIL v dalším vzdělávání
  • Aplikace přístupu "SOFT CLIL"
  • Aplikace přístupu "HARD CLIL"
  • Metody a techniky pro využití CLIL v jazykové výuce v rámci dalšího vzdělávání
  • Metody a techniky aplikace CLIL pro využití v profesním vzdělávání
  • Další metody tematické a jazykové integrace v dalším vzdělávání

   


  logo_opvk

   

  Projekt spolufinancovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
  Aplikace metodiky blended-learning v dalším vzdělávání ve Středočeském kraji (CZ.1.07/3.2.11/03.0053)

  Projekt je zaměřen na posílení kompetencí lektorů dalšího profesního vzdělávání ve Středočeském kraji v oblasti efektivního využití metod e-learningu a blended-learningu v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

  Lektoři DV budou do projektu zapojeni formou blended-learning vzdělávacích programů (celkem 3 prezenčních a 3 e-learningových programů - možná "blended-learning" kombinace), dále prostřednictvím vlastní práce na modelových programech blended-learning, a také praktickou částí - administrací a managementem kurzů v LCMS prostředí (Learning Content Management System). Tento mix praktických aktivit formou "learning by doing" nejen zvýší kompetence lektorů DV, ale zároveň prostřednictvím vlastní tvorby kurzů zvýší nabídku programů DV v cílovém regionu.

  Projekt reaguje na situaci v oblasti DV, kdy řada subjektů začíná masivně využívat e-learningových vzdělávacích programů. Vzhledem k faktu, že jde o relativně novou formu vzdělávání, často je tato forma vzdělávání diskreditována "tradičním" přístupem vzdělavatelů "odpřednáším a vy se to naučte", případně jsou za elearningové kurzy vydávána skripta či učební texty v elektronické podobě vystavené kdekoliv v síti (např. na statické webové stránce). Problematické je i ověřování zvládnutí problematiky, klasické "statické" testy svádí k vynalézavosti účastníků, jak kurz s co nejmenším odporem absolvovat, nejlépe rovnou jen závěrečný test, případně test po přečtení "vytištěných" skript, které si účastník z el. aplikace stáhne.
  Cílem projektu je tento stav změnit a prakticky naučit lektory využít potenciálu e-learningu, zejména pak jako součást blended-learning kurzů, tj. kombinace e-learningové a prezenční výuky tak, aby v oblasti DV tento systém byl považován za účinný.

  V rámci projektu tak budou jeho účastníci zapojeni do následujících vzdělávacích programů:
  - Minimum manažera e-learning a blended-learning programů v oblasti dalšího profesního vzdělávání
  - Efektivní tvorba e-learningového kurzu a aplikace blended-learning
  - Efektivní management a administrace e-learning a blended-learning programů v oblasti dalšího profesního vzdělávání

  Aktuality

  Další aktuality