Realizace navazující zakázky k integrovaným nástrojům

  30. 5. 2016 | Navázání na zkušenosti se zpracováním integrovaných strategií.

  Společnost HOPE GROUP se v první polovině roku 2016 věnovala zakázce, která navazovala na její bohaté zkušenosti v oblasti integrovaných nástrojů. Kromě zpracování integrovaných strategií k uplatnění nástroje ITI pro dvě největší česká města – tedy Pražské metropolitní oblasti a Brněnské metropolitní oblasti – se společnost podílela také na nastavení implementace Brněnské strategie .

  V rámci navazující zakázky byly zpracovány interní postupy zprostředkujícího subjektu pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ZS ITI PMO) a poskytnuty konzultace ke kritériím hodnocení ZS ITI.

  Interní postupy obsahují detailní popis jednotlivých procesů na úrovni ZS ITI, především z hlediska transparentnosti postupů při výběru integrovaných projektů, administrativní kapacity, komunikace s žadateli a řízení rizik. Interní postupy byly vypracovány pro Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP). Interní postupy byly zpracovány v souladu s osnovami řídících orgánů, zohledňují Operační manuál IROP a Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013, a jsou také v souladu s interními předpisy zadavatele. Součástí zakázky byla také účast na jednáních s ŘO a s Magistrátem hlavního města Prahy, odborem Kancelář ředitele Magistrátu.

  Aktuality

  Další aktuality