Strategická evaluace OPZ – vyhodnocení relevance

  17. 12. 2016 | Od poloviny listopadu 2016 probíhá v divizi EUservis.cz společnosti HOPE GROUP realizace úvodní fáze zakázky „Strategická evaluace OPZ I – relevance“, kterou zpracovává evaluační tým divize.

  Účelem strategické evaluace je především vyhodnocení relevance nastavení Operačního programu Zaměstnanost s ohledem na současný socioekonomický vývoj. Výstupy evaluace budou také využity pro zpracování Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství 2017, která je předkládaná Evropské komisi ze strany MMR.

  Primárním úkolem evaluace je ověření, zda během počátečního fáze implementace OPZ nedošlo k významným socioekonomickým změnám v oblastech jednotlivých specifických cílů OPZ. Evaluace by měla tyto změny identifikovat a zanalyzovat jejich význam pro případnou změnu OPZ. Návazně bude vyhodnoceno, zda je původní intervenční logika jednotlivých specifických cílů OPZ stále platná i za změněné socioekonomické situace nebo je nutné tuto logiku či její dílčí části upravit, a to zejména s ohledem na vhodné nastavení dalších vyhlašovaných výzev OPZ.

  Hlavní fáze evaluace včetně terénního šetření bude probíhat v prvních měsících roku 2017.

  Aktuality

  Další aktuality