Střednědobé hodnocení Programu rozvoje venkova 2017

  3. 7. 2017 | Dokončení zprávy ke Střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova 2017.

  V průběhu jarních měsíců probíhaly intenzivní práce na zpracování Střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova 2017, který je po Úvodní zprávě druhým výstupem průběžného Hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014-2020, na němž se evaluační tým společnosti HOPE GROUP podílí. V rámci hodnocení PRV 2014-2020 jsou plánovaná dvě střednědobá hodnocení – v letech 2017 a 2019, zpracovaná zpráva představuje první z nich.

  V rámci hodnocení plošných opatření PRV, které prováděl evaluační tým HOPE, byly kromě podrobného data miningu a statistických analýz dostupných dat prováděny GIS analýzy prostorových dat, mj. s využitím databáze LPIS a dalších podkladů. Zpráva ke střednědobému hodnocení PRV 2017 byla ze strany zadavatele finálně schválena v červnu 2017. Výsledky Střednědobého hodnocení 2017 jsou součástí Výroční zprávy o provádění PRV za rok 2016, předkládané zástupcům Evropské komise, a byl prezentovány na 5. zasedání Monitorovacího výboru PRV.

  Hodnocení PRV 2014 – 2020 probíhá periodicky během programového období od podzimu 2016 a zaměřuje se na míru plnění výstupových a výsledkových indikátorů, účelnost a účinnost provádění programu a jeho průběžné výsledky a dopady.

  Dalším výstupem průběžného hodnocení PRV 2014 – 2020 bude Průběžná zpráva o hodnocení předkládaná k 30. 9. 2017.

  Aktuality

  Další aktuality