Úspěšná realizace projektu

    16. 4. 2010 | Ve dnech 23. - 26. 3. 2010 společnost HOPE-E.S. organizovala pro členy Rady Olomouckého kraje, jeho zaměstnance a zástupce příspěvkových organizací zřizovaných krajem studijní zahraniční cestu za účelem přenosu dobré praxe a poskytnutí know-how z oblasti řízení a administrace projektů EU. Experti HOPE-E.S. poskytovali během realizace pracovního semináře i odbornou garanci.

    Realizace "Pracovního semináře s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů" byla zadána Krajským úřadem Olomouckého kraje, který jej uskutečnil v rámci projektu "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010". Čtyřdenní vzdělávací akce se konala na území České a Slovenské republiky. Program semináře zahrnoval prezenční semináře a prohlídky místních rozvojových aktivit včetně prohlídky mixu zajímavých projektů z více oblastí spolufinancovaných z více zdrojových fondů a programů. Prohlídky projektů a místních rozvojových aktivit se uskutečnily za účasti hostů, zkušených projektových manažerů a představitelů samosprávných celků, zprostředkujících subjektů i zřizovaných organizací. S realizací pracovního semináře byl zadavatel velmi spokojen, ocenil především vysokou odbornou připravenost, dobře zacílenou volbu témat programu včetně navštívených lokalit, velmi dobře zvládnutou organizační stránku celé akce, komunikaci na profesionální úrovni a velmi kvalitní zpracování závěrečné zprávy ze semináře.

    Aktuality

    Další aktuality