Zahájen projekt hodnocení systémových a koncepčních projektů z OP VVV

  21. 4. 2017 | V dubnu 2017 byly v evaluační divizi EUservis.cz společnosti HOPE GROUP zahájeny práce na Evaluaci systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV.

  Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV je zaměřena na hodnocení vybraných individuálních projektů systémových (IPs) a individuálních projektů koncepčně zaměřených (IPk), které byly podpořeny ve výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

  Realizace evaluace se zaměřuje na hodnocení těchto projektů:

  • vybrané IPs a IPk zaměřené na akční plánování a strategické řízení v územích a na školách (KAP, P-KAP, SRP, MAP)
  • IPs „Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)
  • IPs „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami” (IKV-ASZ)

  Jedná se o dlouhodobou evaluaci, která bude probíhat až do roku 2022. První průběžná zpráva bude zpracována v zimě 2018.

  Aktuality

  Další aktuality