Zahájení Hodnocení Programu rozvoje venkova

  25. 10. 2016 | Byla zahájena realizace evaluace „Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.

  V průběhu měsíce října zahájil evaluační tým divize EUservis.cz společnosti HOPE GROUP realizaci evaluace „Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“. Jedná se o dlouhodobý projekt, který bude probíhat až do roku 2024 a bude hodnotit program v jeho průběhu i po jeho ukončení.

  Cílem této evaluace je vyhodnocení pokroku a dosažených výsledků politiky rozvoje venkova a posouzení efektivity dosažených cílů, dopadu, účelnosti, účinnosti a relevance intervencí Programu rozvoje venkova (PRV) v průběhu období 2014-2020.

  Hodnocení PRV bude probíhat periodicky během programového období počínaje rokem 2016 a bude se zaměřovat na míru plnění výstupových a výsledkových indikátorů, účelnost a účinnost provádění programu a jeho průběžné výsledky a dopady.

  Po skončení programového období bude v roce 2024 provedeno závěrečné ex-post hodnocení, které shrne veškeré výsledky a dopady PRV za celé programové období.

  Aktuality

  Další aktuality