Závěrečná prezentace projektu

    1. 12. 2009 | Dne 1. 12. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu "Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti".

    Dne 1. 12. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu "Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti". Projekt byl realizován společností HOPE-E.S., v. o. s., divizí EUservis.cz v období od 22. září do 30. listopadu 2009. Předmětem analýzy bylo hodnocení intervencí ROP NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti jako na jedno z tzv. horizontálních témat. Cílem je zkvalitnění předkládaných projektů a realizace intervencí s pozitivním dopadem v těchto oblastech.

    Aktuality

    Další aktuality