Závěrečná prezentace projektu

    1. 5. 2009 | Dne 22. 4. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu „Analýza informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK“.

    Dne 22. 4. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu „Analýza informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK“ realizovaného v rámci technické pomoci OP VK. Za účasti cca 50 zástupců řídícího orgánu OP VK, zprostředkujících subjektů a dalších expertů byly diskutovány výsledky analýzy zpracované HOPE-E.S. v období 8. 1. 2009 – 8. 4. 2009. Další informace a výstupy této evaluační studie lze nalézt na stránkách www.msmt.cz.

    Aktuality

    Další aktuality