Projekt Aplikace metodiky blended-learning v dalším vzdělávání ve Středočeském kraji

Projekt OP VK (CZ.1.07/3.2.11/03.0053): zaměřen na posílení kompetencí lektorů dalšího profesního vzdělávání ve Středočeském kraji v oblasti efektivního využití metod e-learningu a blended-learningu v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

logo_opvk

 

Projekt spolufinancovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Aplikace metodiky blended-learning v dalším vzdělávání ve Středočeském kraji
(CZ.1.07/3.2.11/03.0053)

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí lektorů dalšího profesního vzdělávání ve Středočeském kraji v oblasti efektivního využití metod e-learningu a blended-learningu v oblasti dalšího profesního vzdělávání.


Lektoři DV budou do projektu zapojeni formou blended-learning vzdělávacích programů (celkem 3 prezenčních a 3 e-learningových programů - možná "blended-learning" kombinace), dále prostřednictvím vlastní práce na modelových programech blended-learning, a také praktickou částí - administrací a managementem kurzů v LCMS prostředí (Learning Content Management System). Tento mix praktických aktivit formou "learning by doing" nejen zvýší kompetence lektorů DV, ale zároveň prostřednictvím vlastní tvorby kurzů zvýší nabídku programů DV v cílovém regionu.

Projekt reaguje na situaci v oblasti DV, kdy řada subjektů začíná masivně využívat e-learningových vzdělávacích programů. Vzhledem k faktu, že jde o relativně novou formu vzdělávání, často je tato forma vzdělávání diskreditována "tradičním" přístupem vzdělavatelů "odpřednáším a vy se to naučte", případně jsou za elearningové kurzy vydávána skripta či učební texty v elektronické podobě vystavené kdekoliv v síti (např. na statické webové stránce). Problematické je i ověřování zvládnutí problematiky, klasické "statické" testy svádí k vynalézavosti účastníků, jak kurz s co nejmenším odporem absolvovat, nejlépe rovnou jen závěrečný test, případně test po přečtení "vytištěných" skript, které si účastník z el. aplikace stáhne.
Cílem projektu je tento stav změnit a prakticky naučit lektory využít potenciálu e-learningu, zejména pak jako součást blended-learning kurzů, tj. kombinace e-learningové a prezenční výuky tak, aby v oblasti DV tento systém byl považován za účinný.

V rámci projektu tak budou jeho účastníci zapojeni do následujících vzdělávacích programů:

  • Minimum manažera e-learning a blended-learning programů v oblasti dalšího profesního vzdělávání
  • Efektivní tvorba e-learningového kurzu a aplikace blended-learning
  • Efektivní management a administrace e-learning a blended-learning programů v oblasti dalšího profesního vzdělávání

E-learningový portál projektu Blended-learning naleznete zde:

http://blended.hope-es.cz/