Projekt SEKO - Zlínský kraj

Projekt FDV v rámci OP LZZ (CZ.1.04/2.1.00/03.00016): Smyslem projektu bylo zvýšit šance klientů Úřadu práce České republiky na získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich socioekonomických kompetencí (SEKO), tedy finanční gramotnosti a dalších dovedností.

logolink_OPLZZ

"Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí"

Realizace projektu ve zlínském kraji byla na konci září 2015 úspěšně ukončena. v období od září 2014 do září 2015 bylo proškoleno a tedy podpořeno celkem 2483 osob.

Kontext projektu:

Smyslem projektu bylo zvýšit šance klientů Úřadu práce České republiky na získání a udržení si zaměstnání prostřednictvím rozvoje jejich socioekonomických kompetencí (SEKO), tedy finanční gramotnosti a dalších dovedností. Pokud se člověk dostane do tzv. dluhové pasti, tedy situace, kdy splácení jednoho či více úvěrů řeší za pomoci úvěru dalšího, nebo je na něj uvalena exekuce, stává se pro něj nastalá situace neúnosná. Jedním z cílů projektu byla motivace ke snížení zadluženosti uchazečů o zaměstnání, případně zamezení dalšího navyšování jejich dluhů, což je jedním z prvních kroků k jejich návratu na trh práce.

V rámci projektu byla realizována školení uchazečů o zaměstnání, kteří byli exekucí či dluhovou pastí ohroženi, nebo se již v takto tíživé situaci sami nacházeli, a snaha pomoci jim tak vrátit se zpět na trh práce. Zároveň bylo v průběhu realizace projektu umožněno vybraným uchazečům o zaměstnání získat rekvalifikaci se zaměřením na finanční gramotnost.

Oficiální web projektu: www.zivot-bez-dluhu.cz

seko_fdv

Cíle projektu:

• zlepšení šancí na získání a udržení si zaměstnání,
• získání motivace k obnovení pracovních návyků a poskytování odborné praxe uchazečům,
• zlepšení prezentačních a komunikačních dovedností uchazečů o zaměstnání,
• získání lektorských dovedností,
• zvýšení znalostí ve finanční gramotnosti v následujících oblastech: peníze a peněžní transakce, finanční trhy, hospodaření s finančními prostředky a plánování, práva spotřebitele, zdroje informací a média),
snazší orientaci v osobních financích a finančních produktech.

Pro koho byl projekt určený?


Projekt se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce déle než pět měsíců. Dílčí potřeba takto ohrožených uchazečů souvisí s jejich vzděláním v oblasti finanční gramotnosti a dalších sociálních kompetencí, jako jsou komunikační a prezentační dovednosti pro trh práce.