Projekt CLIL

Projekt OP VK (CZ.1.07/3.2.04/05.0035): je posílit kompetence lektorů dalšího vzdělávání v aplikaci výukové metody CLIL (Content Language Integrated Learning) ve výuce jazyků a vytvoření základního balíku vzdělávacích programů pro následné využití v dalším vzdělávání v Jihomoravském kraji.

logo_opvk

Nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

CLIL (CZ.1.07/3.2.04/05.0035)

Projekt je zaměřen na zvýšení nabídky dalšího vzdělávání a posílení lektorské kapacity v Jihomoravském kraji v oblasti výuky cizích jazyků.
Cílem projektu je posílit kompetence lektorů dalšího vzdělávání v aplikaci výukové metody CLIL (Content Language Integrated Learning) ve výuce jazyků a vytvoření základního balíku vzdělávacích programů pro následné využití v dalším vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Metoda CLIL představuje obsahově a jazykově integrované učení, které má za cíl integrovat cizí jazyky a nejazyková (odborná) témata. CLIL podporuje integraci jednotlivých oborů a průřezových témat spojených s gramotností a dovednostmi potřebnými k osvojení si cizího jazyka. Klíčovým přínosem CLILu je rozvoj kognitivních dovedností účastníků vzdělávání a fakt, že nutí žáky přemýšlet v cizím jazyce.

  • Do konce projektu (květen 2015) bude postupně zrealizováno 6 následujících seminářů:
  • Aplikace metodiky CLIL v dalším vzdělávání
  • Aplikace přístupu "SOFT CLIL"
  • Aplikace přístupu "HARD CLIL"
  • Metody a techniky pro využití CLIL v jazykové výuce v rámci dalšího vzdělávání
  • Metody a techniky aplikace CLIL pro využití v profesním vzdělávání
  • Další metody tematické a jazykové integrace v dalším vzdělávání

E-learningový portál projektu CLIL naleznete zde:

http://clil.hope-es.cz/