Aktuality

  • 1. 12. 2010

   Dokončeny projekty pro OSF MV ČR

   Na podzim roku 2010 byly ukončeny dvě zakázky pro MV ČR - Odboru strukturálních fondů realizované společností HOPE-E.S., divizí EUservis.cz: "Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy" a "Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR".
  • 15. 8. 2010

   Komplexní projekt MMR

   První zakázka roku 2010 byla úspěšně dokončena. Jednalo se o rozsáhlý projekt MMR, jehož cílem byla "Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007 – 2013".
  • 1. 7. 2010

   Dokončena realizace projektu

   V červnu 2010 byla dokončena realizace projektu "Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání". Cílem projektu bylo zpracování komplexní koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců SFŽP ČR na období 2010 - 2014. Analýza proběhla formou šetření o vzdělávání s využitím základních nástrojů - desk research (analýza dokumentace), dotazníkové šetření a polostrukturované manažerské rozhovory.
  • 16. 4. 2010

   Úspěšná realizace projektu

   Ve dnech 23. - 26. 3. 2010 společnost HOPE-E.S. organizovala pro členy Rady Olomouckého kraje, jeho zaměstnance a zástupce příspěvkových organizací zřizovaných krajem studijní zahraniční cestu za účelem přenosu dobré praxe a poskytnutí know-how z oblasti řízení a administrace projektů EU. Experti HOPE-E.S. poskytovali během realizace pracovního semináře i odbornou garanci.
  • 15. 12. 2009

   Dohledový audit dle normy ISO 9001:2008

   Dne 10.12.2009 problěhl ve společnosti HOPE-E.S., v. o. s. dohledový audit, který prokázal kvalitu našich poskytovaných služeb dle požadavků normy systému managementu kvality ISO 9001:2008.
  • 1. 12. 2009

   Závěrečná prezentace projektu

   Dne 1. 12. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu "Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti".
  • 5. 8. 2009

   Nové internetové stránky

   Divize EUservis společnosti HOPE-E.S. spustila 4.8. 2009 nové internetové stránky. Naším hlavním cílem je zpřehlednit a zjednodušit strukturu webových stránek.
  • 29. 7. 2009

   Úspěšná realizace vzdělávacího projektu

   Dne 14.7. proběhla prezentace závěrečné zprávy dvouletého vzdělávacího projektu "Projektový management", realizovaného pro Úřad regionální rady NUTS II Jihovýchod.
  • 1. 5. 2009

   Závěrečná prezentace projektu

   Dne 22. 4. 2009 proběhla závěrečná prezentace výstupů projektu „Analýza informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK“.
  Stránka 4 z 4
  1 2 3 4

  Aktuality

  Další aktuality