Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci

   Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit NOK a míry naplnění cílů komunikační strategie. Vyhodnocení informovanosti cílové skupiny odborná veřejnost formou dotazníkového šetření.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   04/2011
  • Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP

   Evaluace zaměřená na zhodnocení aktuálního stavu naplňování cílů KoP IOP a návrh na zefektivnění budoucích komunikačních aktivit a komunikační strategie pro Integrovaný operační program. Součástí evaluace je prověření aktuálního stavu informovanosti cílových skupin KoP o IOP formou rozsáhlého terénního šetření a vyhodnocení reálného dopadu realizace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů při plnění komunikačních cílů IOP.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   03 - 04/2011
  • Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

   Zpracování komplexní koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců SFŽP ČR na období 2010 - 2014 s možností průběžného formování pracovních schopností zaměstnanců podle specifických potřeb SFŽP ČR a soustavného zlepšování kvalifikace, dovedností i osobností zaměstnanců.
   Zadavatel:   Státní fond životního prostředí ČR      Termín:   duben - červen 2010
  Stránka 2 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality