Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Analýza výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uskutečněných v roce 2008

   Zpracování analýzy výzev uskutečněných v rámci OP VK v období roku 2008. Projekt je realizován v rámci technické pomoci MŠMT.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2009
  • Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP JV

   Evaluace systému hodnocení a výběru projektů v rámci ROP JV a návrhy úprav systému hodnocení projektů pro další období.
   Zadavatel:   Úřad regionální rady RS Jihovýchod      Termín:   2009
  • Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit

   Evaluace systému implementace a návrhy doporučení pro zefektivnění systému implementace ROP JV v oblasti realizace programu a evaluačních aktivit pro budoucí období.
   Zadavatel:   Úřad regionální rady RS Jihovýchod      Termín:   2009
  Stránka 7 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality