Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Evaluace projektů zaměřených na rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

   Realizovány expertní práce spočívající v evaluaci pokroku při dosahování rovných příležitostí mezi muži a ženami a slaďování rodinného a pracovního života. Výsledky evaluace budou zohledněny při formulaci a nastavení kritérií pro výběr projektů, školení hodnotitelů projektů a budou také použity jako součást průběžného hodnocení OP Lidské zdroje a zaměstnanost. (v konsorciu s GLE Ltd.).
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2008
  • Zajištění činností evaluačních expertních skupin v rámci mezinárodního projektu „EQUAL Evaluation Community of Inquiry and Practice“

   Expertní práce na aktualizacích metodických materiálů pro evaluaci a materiálů pro budování evaluační kapacity v programech ESF pro období 2007 – 2013. Projekt je realizován v rámci grantu EK „EQUAL evaluation Community of Inquiry and Practice“, výsledkem je kromě podpory expertů evaluace také Evaluation Sourcebook, aktualizovaná příručka pro sebehodnocení a další metodické materiály.
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2007 - 2008
  • Situační analýza neziskového sektoru Jihomoravského kraje dle zájmových sektorů

   Poskytnout ucelená fakta o neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji, získaná pomocí aktualizace databáze neziskového sektoru, terénních výzkumů a šetření, a organizace konference diseminující získané výsledky za účasti představitelů Jihomoravského kraje.
   Zadavatel:   METODICA, Institut pro další vzdělávání, o. s.      Termín:   2007
  Stránka 5 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality