Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Podpora řízení a koordinace NSRR

   Zajištění poradenství v oblasti strukturálních fondů, a to ve formě manžerského poradenství, konzultací a zpracování analýz ve specifických odborných oblastech strukturálních fondů na základě Rámcové smlouvy s MMR.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2008 - 2010
  • Nastavení způsobu měření administrace projektů u operačních programů v programovém období 2007 - 2013

   Vypracování podkladů pro možnosti optimalizace nastavení procesů při administraci projektů v programovém období 2007–2013. Minitendr na základě Rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2009
  • Identifikace bariér čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

   Provedení důkladné analýzy bariér čerpání finančních prostředků z IOP a OP LZZ v programovacím období 2007 – 2013 v částech IOP a OP LZZ, kde je Odbor strukturálních fondů MV ČR v roli zprostředkujícího subjektu IOP a OP LZZ.
   Zadavatel:   Ministerstvo vnitra ČR      Termín:   2009
  Stránka 3 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality