Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti

   Hodnocení intervencí ROP NUTS II Severovýchod na rovné příležitosti jako na jedno z tzv. horizontálních témat. Cílem je zkvalitnění předkládaných projektů a realizace intervencí s pozitivním dopadem v těchto oblastech.
   Zadavatel:   Regionální rada RS Severovýchod      Termín:   září - listopad 2009
  • Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů

   Realizace projektu závěrečného hodnocení programu OP RLZ. Projekt je financován z prostředků technické pomoci (vedoucí konzorcia REDECo, spol. s r.o.)
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2008 - 2009
  • Závěrečná evaluace JPD 3 – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů

   Realizace projektu závěrečného hodnocení Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 na území hlavního města Prahy. Projekt je financován z prostředků technické pomoci.
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2008 - 2009
  Stránka 4 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality