Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Analýza a vyhodnocení příručky pro příjemce Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – OP RLZ (2004-2006)

   Expertní práce na hodnocení příručky pro příjemce OP RLZ včetně návrhu doporučení pro období 2007 – 2013.
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2007
  • Vyhodnocení přínosu OPRLZ k APZ

   Evaluační projekt, jehož předmětem byla hloubková analýza opatření OP RLZ 1.1 a hodnocení jejího přínosu k aktivní politice zaměstnanosti. Financováno z technické pomoci OP RLZ (dodávky pro DHV ČR, EURION, o.s.).
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2005 – 2006
  • Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch (projekt 1./04)

   Evaluační projekt realizovaný pro MMR ČR v oblasti hodnocení informovanosti žadatelů a jejich připravenosti k realizaci projektů, kvality projektových žádostí a systému administrace projektových žádostí jednotlivých operačních programů v ČR a doporučení pro další programovací období 2007-2013. (dodávka pro EURION, o.s.).
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2004 – 2005
  Stránka 6 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality