Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Hodnocení systému implementace ROP Severozápad

   Provedení evaluace systému implementace zaměřené na zhodnocení jeho náročnosti a celkové efektivnosti, posouzení způsobu a efektivnosti komunikace a předávání informací v rámci jednotlivých pracovišť a útvarů ÚRR, finančního řízení, systému administrace, kontroly. Zpracování dílčích a závěrečné evaluační zprávy.
   Zadavatel:   Regionální rada RS Severozápad      Termín:   2008–2010
  Stránka 9 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality