Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 - 2006

   Zpracování podkladů pro závěrečné zprávy o realizaci operačních programů implementovaných v ČR v období 2004 – 2006 a metodická pomoc při zajištění spolupráce ŘO s MMR při přípravě závěrečných zpráv.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2009
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců implementační struktury (IS) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

   Zpracování analýzy vzdělávacích potřeb, návrhu systému vzdělávacího programu a zajištění průběžného hodnocení kvality vzdělávání IS MŠMT v období 2009-2010. Projekt je realizován v rámci technické pomoci MŠMT.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2009 - 2010
  • Analýza informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektu v rámci OP VK

   Zpracování analýzy informovanosti a připravenosti k předkládání projektů žadatelů v rámci OP VK, provedení terénního šetření, relevantních analýz a celkové vyhodnocení. Projekt je realizován v rámci technické pomoci MŠMT.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2009
  Stránka 8 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality